zpět na hlavní stranu

 

Kozolupy od cca 1620 skoro po celé století neměly vlastního faráře a byly přifařeny k Touškovu, proto nemají z té  doby samostatné matriky. Matriky samostatné obce  kozolupské začínají až roku 1690. Touškovské matriky jsou zachovány od roku 1665 a  až do roku 1690 jsou psány česky. V těchto matrikách  nalézáme od r. 1665 – 1690 tyto nové obyvatele kozolupské:

Z matrik křestních:

Nové obyvatele od roku 1665-1690:

(někteří z nich jsou staří. Pokud to jsou podruzi a dělníci, protože ti nebyli uváděni.

1665 Kohout, Perner, Soukup

1666 Heniš, Jakr

1667 Krajník, Levej, Kotík(Botík)

1668 Švejda, Pegner(nebo snad Perner)

1669 Kagkr, Tesař, Boltl, Pajzal

1670 Krajc, Skaula

1671 Honímer, Kell(=Göll)

1672 Živnej, Šmíd, Hopf

1673 soldát Tajmbyt

1674 Lexa, Hajzler (patrně německý domkář) Ziajder (=Zeidler=Zaydler), Hofmann

1675 Krajrub, Ureckej, Kesl

1676 Pecher, Šeffner

1677 Šmůz (jindy Šmuzer)

1678 Kotlář

 

Další v matrice Kozolup. Ze starých obyvatel zůstávají:

Řemsa, Homolka, Šrott, Hůla, Klass nebo Klauz, Aul Walther, Urban, Slavík, Krlín.

 

Z matrik oddaných 1665-1690:

1665 Partl, Bil

1670 Michal Traksler, Khaůr

1671 Milter

1683 Hybš, Prays, Paza, Šváb

1687 Jagr

  nejstarší matrika 1690

Kozolupské matriky začínají rokem 1690. Až do roku 1717 jsou psány latinsky, ale hned od počátku jsou v nich ženská jména psána důsledně německy.

 

zpět na hlavní stranu