zpět na hlavní stranu

 

 

sklep nalezený při budování garáží v roce 1984, patřil ke statku č.p. 37

 

stavba bytovek 268/269, 270/272 na místě statků čp. 36 a čp. 37

 zpět na hlavní stranu