zpět na hlavní stranu

SOA Plasy, Kronika Kozolup z roku 1884

 

 

SOA Plasy, Pamětní knihy národní školy v Kozolupech od roku 1919

 

 

SOA Plasy, Pamětní knihy národní školy v Kozolupech od roku 1919

 

Paměti faráře Josefa Resla, po roce 1919, archiv autora stránek

 

OÚ Kozolupy - kronika

  

 

1945-47

  

 

1966-1979

 

Listina z roku 1186, první zmínka o obci

Na této listině z Národního archivu v Praze jistý Prostěj z Letin vyznává, že přijal od Chotěšovského kláštera půdu u háje zvaného Skašov

k vysazení vsi, která se má kmenovat Lhota. Na listině je jako svědek uveden  Ulricus de Kozolup.    Listina je z 24. března 1346.  

V pečetním poli jeho pečeti je hrncový helm s přikrývadly, v klenotu  7 vějířovitě rozložených obilných klasů.

 

zpět na hlavní stranu