zpět na hlavní stranu

 Zde budou umístěny historické dokumenty týkající se II. svět.války se zaměřením na Kozolupy.

 

leták z Kozolup

 

část seznamu osob z roku 1939    a                                    část seznamu osob z roku 1945      

  

několik částí dokumentů z továrny (rok 1945)

 

 

Různé zprávy:

Podle svodky Luftflottenkommando 6 z 19. dubna 1945 byla mezi Kozolupy (okr. Plzeň-sever)

a Plzní zcela zničena vojenská kolona sestávající se asi z třiceti nákladních automobilů, které převážely munici a pohonné hmoty.

Zdroj: BROWN, David E., et al. Messerschmitt Me 262s of KG and KG(J) units. Hradec Králové : JaPo, 2010, s. 29

američani na hranici a v obci

 

foto z hranice

zpět na hlavní stranu